FS900 Čistač za napajanje gorivom

FS900 Čistač za napajanje gorivom

Opis

FS900 ABRO prečistač sistema za napajanje gorivom

  • Uklanja i onemogućava stvaranje štetnih taloga u karburatorima, ubrizgivačima goriva, cilindrima i ventilima
  • Ne šteti katalitičkim konvertorima i senzorima za kiseonik
  • Nasuti čitav sadržaj u gotovo prazan rezervoar
  • Ne dopunjavati dok se ne potroši gorivo u koje je dodato sredstvo
  • Dodati u rezervoar nakon svakih pređenih 4500-5000 km
  • Ne koristiti za dvotaktne ili dizel motore
  • 16 OZ/473mL 12/CASE

UPUTSTVO:

Pre pritiskanja gasa nasuti čitav sadržaj u gotovo prazan rezervoar. Čisti do 75L goriva u putničkim vozilima. Za najbolje rezultate ne dopunjavati dok se ne potroši gas u koji je dodato sredstvo. Dodavati u rezervoar nakon pređenih 4500-5000 km. Ne koristiti za dvotaktne ili dizel motore.

UPOZORENJE:

Zapaljivo! Sadrži destilate petroleja. Držati dalje od izvora toplote, iskri i otvorenog plamena. Ne držati na temperaturi višoj od 49 stepeni. Izbegavati udisanje i isparavanje. Štetno ili fatalno ako se proguta. U tom slučaju ne izazivati povraćanje. Odmah potražiti pomoć lekara. Nadražuje oči i kožu. U slučaju kontakta sa očima ispirati vodom 15 min, a sa kožom oprati vodom i sapunom. Ako nadražaj potraje kontaktirati lekara. Držati van domašaja dece.

image_pdfimage_print