OB506 Pojačivač za bezolovni benzin

OB506 Abro pojačivač za bezolovni benzin

Opis

OB506 ABRO pojačivač za bezolovni benzin

 

  • Poboljšava rad motora pojačavanjem delotvornosti oktana
  • Čist talog unutar komore za sagorevanje, sistema za dovod goriva
  • Sprečava korodiranje rezervoara
  • Ujednačava rad i produžava trajanje motora
  • Ne koristiti za dvotaktne i dizel motore
  • 12 OZ/354mL 12/CASE

UPUTSTVO:

Dodati sadržinu u pun rezervoar. Ne koristiti na dvotaktnim motorima.

UPOZORENJE:

Zapaljivo! Sadrži naftne destilate. Ne izlagati toploti, varničenju, otvorenom plamenu. Izbeći udisanje. U slučaju gutanja ne provocirati povraćanje i odmah potražiti pomoć lekara. U slučaju kontakta sa očima i kožom ispirati 15 min. Držati van domašaja dece.

image_pdfimage_print