DG300 Pena za spoljašnje čišćenje motora (510 g)

DG300 Pena za spoljašnje čišćenje motora

DG300 Pena za spoljašnje čišćenje motora

Opis

DG300 ABRO pena za spoljašnje čišćenje motora

Čisti i razmašćuje za nekoliko minuta. Abro penušavo sredstvo za odmašćivanje motora brzo prodire i rastvara blato, nečistoće i masnoće na motorima automobila,  brodova i industrijskih mašina. Jednostavno naprskajte i  sačekajte 5 minuta, zatim isperite vodom.

UPUTSTVO:

Neophodno je zašititi razvodnik., karburator i filter vazduha. Takođe može biti potrebno zaštititi i kablove i elektronske senzore. Bočicu protresti i sadržaj obilno naneti na hladan i suv motor. Sačekati 5 minuta. četkom očistiti naročito zaprljane delove, isprati vodom koliko je potrebno da se ukloni nečistoća. Osloboditi sve pokrivene delove i ponovo staviti delove koji  su možda bili uklonjeni zbog čišćenja. Pokrenuti motor i ostaviti da radi 5-10 min dok se potpuno ne osuši.

UPOZORENJE:

Ako se sredstvo slučajno nanese na nepredviđenu površinu odmah ga treba oprati. Ne upotrebljavati blizu otvorenog plamena niti zapaljene cigarete. Ne spaljivati, probijati niti čuvati na temperaturi iznad +49 stepeni. Koristiti u prostoriji sa ventilacijom. Ako izazove vrtoglavicu, glavobolju ili teškoće pri disanju, žrtvu izvesti na svež vazduh. Ako simptomi potraju potražiti lekarsku pomoć. Nadražuje oči i kožu. U slučaju kontakta sa očima ispirati vodom 15 minuta. u slučaju kontakta sa kožom oprati sapunom i vodom. Preporučuje se korišćenje zaštitnih rukavica pri čestoj upotrebi ovog sredstva. Ukoliko se proguta ne izazivati povraćanje. Odmah potražiti pomoć lekara. Držati van domašaja dece.

Print Friendly, PDF & Email
Povratak u katalog proizvoda
Print Friendly, PDF & Email