SL624 Tečnost za zaptivanje sistema hlađenja (325 ml)

SL624 Tečnost za zaptivanje sistema hlađenja

SL624 Abro tečnost za zaptivanje sistema hlađenja

Opis

SL624 ABRO tečnost za zaptivanje sistema hlađenja

Brzo i trajno sredstvo za zaptivanje pukotina na bilo kojem sistemu hlađenja, uključujući sisteme izrađene od aluminijuma. Efikasno zaustavlja curenje na hladnjaku, začepljava pukotine na bloku motora, sistemu grejanja, cilindrima i glavi motora. Sadrži sredstva za podmazivanje vodene pumpe i zaštitu od korozije.

UPUTSTVO:

Ostavite motor da radi dok se hladnjak ne zagreje. Isključite motor, sačekajte da opadne pritisak u hladnjaku a zatim ga otvorite. Saspite kompletnu sadržinu u hladnjak i zatvorite ga. Ostavite motor da radi 15-25 min dok se pukotina ne zatvori i dok ne vidite da je curenje prestalo.

UPOZORENJE:

Sadrži naftne destilate. U slučaju gutanja ne provocirati povraćanje i odmah potražiti pomoć lekara. Držati van domašaja dece.

Print Friendly, PDF & Email
Povratak u katalog proizvoda
Print Friendly, PDF & Email