SS2400 Silikon za zaptivanje (300 g)

SS2400 Silikon za zaptivanje

SS2400 Abro silikon za zaptivanje

Opis

SS2400 ABRO silikon za zaptivanje pri visokoj temperaturi

Posebno proizveden za primenu na loncu auspuha, vodenoj pumpi, poklopcima i prenosnicima odnosno, na površinama izloženim jako visokim temperaturama do +343C. Adekvatna zamena za bilo koji dihtung. Odoleva uljima, vodi i antifrizu (neotporan na benzin).

UPUTSTVO:

Površina treba da bude očišćena od nečistoća. Pažljivo ukloniti ostatke oštećenog dihtunga. Skinuti poklopac sa tube i odrezati vrh na željenu debljinu. Naneti jednak sloj silikona na sastavni žljeb, ne veći od 5mm. Pažljivo zaobići rupe za vezna sredstva – zavrtnje. Zatvoriti čep na tubi. Sačekati oko 10 min. dok silikon ne počne da se suši. Sastaviti delove koje spajamo. Vratiti sva vezna sredstva – zavrtnje na svoja mesta. Sav spoljašnji višak silikona obrisati suvom krpom ili alkoholom. Silikon se suši za 1 sat, u potpunosti vezuje za jedan dan.

UPOZORENJE:

Neosušeni silikon iritira oči i kožu. U slučaju kontakta sa očima ispirati vodom, potražiti pomoć lekara. Sa kože ga ukloniti suvom krpom ili maramicom. Zbog štetnih isparenja tokom sušenja, raditi u dobro provetrenom prostoru. Držati van domašaja dece.

Print Friendly, PDF & Email
Povratak u katalog proizvoda
Print Friendly, PDF & Email