Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » 11-AB Silikon za zaptivanje crveni (85 g)

11-AB Silikon za zaptivanje crveni (85 g)

11-AB Silikon za zaptivanje crveni

11-AB Silikon za zaptivanje crveni

Karakteristike proizvoda

11-AB ABRO silikon za zaptivanje crveni

Koristi se na poklopcima ventila, uljnih i vodenih pumpi, prenosnicima. Adekvatna zamena za bilo koji dihtung. Otporan na savijanje, pritisak i istezanja uzrokovana temperaturnim varijacijama. Lak za korišćenje i brzo se suši. Odoleva uljima, vodi i antifrizu (neotporan na benzin). Otporan na temperature do +260C.

UPUTSTVO:

Površina treba da bude očišćena od nečistoća. Pažljivo ukloniti ostatke oštećenog dihtunga. Skinuti poklopac sa tube i odrezati vrh na željenu debljinu. Naneti jednak sloj silikona na sastavni žljeb, ne veći od 5mm. Pažljivo zaobići rupe za vezna sredstva – zavrtnje. Zatvoriti čep na tubi. Sačekati oko 10 min. dok silikon ne počne da se suši. Sastaviti delove koje spajamo. Vratiti sva vezna sredstva – zavrtnje na svoja mesta. Sav spoljašnji višak silikona obrisati suvom krpom ili alkoholom. Silikon se suši za 1 sat, u potpunosti vezuje za jedan dan.

UPOZORENJE:

Neosušeni silikon iritira oči i kožu. U slučaju kontakta sa očima ispirati vodom, potražiti pomoć lekara. Sa kože ga ukloniti suvom krpom ili maramicom. Zbog štetnih isparenja tokom sušenja, raditi u dobro provetrenom prostoru. Držati van domašaja dece.

Pozovite