Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » 418-AB Visoko temperaturni silikon bakar (85 g)

418-AB Visoko temperaturni silikon bakar (85 g)

418-AB Visoko temperaturni silikon bakar

418-AB Visoko temperaturni silikon bakar

Karakteristike proizvoda

418-AB ABRO silikon bakarni

Anti korozivan, bez mirisa. Otporan na ekstremne temperature. ABRO ULTRA PLUS visokotemperaturni silikon za zaptivanje je specijalno formulisan za 4-taktne turbo motore. Podnosi temperature do +37C. Ovo je najnapredniji dostupni silikon za zaptivanje. Koristi se za prenosne poklopce, kućišta termostata, vodene pumpe. Ne odoleva benzinu. Ne koristiti za dihtung glave motora.

UPUTSTVO:

Površina treba da bude očišćena od nečistoća. Pažljivo ukloniti ostatke oštećenog dihtunga. Skinuti poklopac sa tube i odrezati vrh na željenu debljinu. Naneti jednak sloj silikona na sastavni žljeb, ne veći od 5mm. Pažljivo zaobići rupe za vezna sredstva – zavrtnje. Sastaviti delove koje spajamo. Vratiti sva vezna sredstva – zavrtnje na svoja mesta. Sav spoljašnji višak silikona obrisati suvom krpom ili alkoholom. Silikon se suši za 1 sat, u potpunosti vezuje za jedan dan. Veći V8 motori možda trebaju više od jedne tube.

UPOZORENJE:

Neosušeni silikon iritira oči i kožu. U slučaju kontakta sa očima ispirati vodom, potražiti pomoć lekara. Sa kože ga ukloniti suvom krpom ili maramicom. Zbog štetnih isparenja tokom sušenja, raditi u dobro provetrenom prostoru. Držati van domašaja dece.

Pozovite