Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » Analiza izduvnih gasova BEA

Analiza izduvnih gasova BEA

Analiza izduvnih gasova BEA

Bosch nudi širok spektar analizatora izduvnih gasova iz svoje game proizvoda analize emisije. Od testera CO izduvnih gasova, pa sve do PC-kontrolisanih mernih stanica izduvnih gasova. Takođe je dostupan i širok spektar lokalno standardizovanih test softvera.

Karakteristike proizvoda

BOSCH ANALIZA IZDUVNIH GASOVA

Bosch nudi širok spektar analizatora izduvnih gasova iz svoje game proizvoda analize emisije. Od testera CO izduvnih gasova, pa sve do PC-kontrolisanih mernih stanica izduvnih gasova. Takođe je dostupan i širok spektar lokalno standardizovanih test softvera.

Pozovite