Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » BC575 Sprej za čišćenje akumulatora (142 g)

BC575 Sprej za čišćenje akumulatora (142 g)

BC575 Sprej za čišćenje akumulatora

AB575 ABRO sprej za čišćenje akumulatora

Karakteristike proizvoda

AB575 ABRO sprej za čišćenje akumulatora

OSIGURAVA MAKSIMALNU UČINKOVITOST AKUMULATORA, OBEZBEĐUJE PRAVILAN PROTOK STRUJE, ELIMINIŠE CURENJE STRUJE, SPREČAVA OŠTEĆENJA KABLOVA TERMINALA

UPUTSTVO:

Promućkati pre upotrebe, naprskati kablove i spojnice terminala, podupirače i celu površinu akumulatora. Pobrinite se da je poklopac čvrsto zatvoren. Nakon nekoliko minuta saprati vodom ili vlažnom krpom. Nanesite završni sloj za dužu zaštitu. U težim slučajevima ponoviti postupak.

UPOZORENJE:

Držati dalje od dece. Boca pod pritiskom. Držati daleko od izvora toplote, otvorenog plamena, temperature veće od 49 stepeni zbog mogućnosti eksplozije.

PRVA POMOĆ:

Kontakt sa kožom: Vodom i sapunom oprati izloženo područje.

Kontakt sa očima: Isprati vodom 15 min. zatražiti lekarsku poomoć ako iritacija ne prestane.

Pozovite