Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » BX Delovi

BX Delovi

Bosch BX delovi

Bx delovi su novi delovi koji su izrađeni u Bosch-ovim fabrikama, kod kojih se u procesu proizvodnje mogu koristiti delovi koji su prošli proces reparacije.

Karakteristike proizvoda

BOSCH BX DELOVI

  • Šta su BX delovi?

Bx delovi su novi delovi koji su izrađeni u Bosch-ovim fabrikama, kod kojih se u procesu proizvodnje mogu koristiti delovi koji su prošli proces reparacije.

  • Kolika je garancija za BX deo?

Garancija za BX deo je kao i za svaki drugi novi deo, 2 godine.

  • Da li postoji razlika između BX i drugih novih delova?

Ne postoji razlika. BX delovi su kao i svi ostali novi delovi , nalaze se u kutijama koje imaju oznaku BX.

  • Koji delovi imaju svoje BX verzije?

To su diesel injektori, alternatori, pumpe visokog pritiska, anlaseri, kočione čeljusti.

  • Zašto kupovati BX deo a nov?

Zato što je BX deo takođe nov, ali jeftiniji, ako vratite stari, neispravan, deo koji ste skinuli sa vozila.

  • Koje tehničke uslove mora da ispuni stari BX deo, da bi dobio kauciju nazad?

Mora sadržati sve sastavne delove i biti kompletan, ne može biti u rasklopljenom stanju, delovi moraju biti vraćeni u kutiji u kojoj vam je stigao novi BX deo, ne sme biti oštećen, polomljen, ulubljen. Na njemu mora biti jasno vidljiv kataloški broj.

Pozovite