Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » CC300 Sprej za čišćenje karburatora (283 g)

CC300 Sprej za čišćenje karburatora (283 g)

CC300 Sprej za čišćenje karburatora

CC300 Sprej za čišćenje karburatora

Karakteristike proizvoda

CC300 ABRO Sprej za čišćenje karburatora

Jedno od najjačih sredstava ove vrste na tržištu. Prodire i otapa prljavštinu, mulj, čađ i taloge na površini karburatora. Primenjuje se na svim delovima sistema dovoda goriva (karburator, cevi i ventili).

UPUTSTVO:

Skinuti filter za vazduh i našpricati spoljašnji deo karburatora i sastava. Automatski sauh ručno otvarati i zatvarati dok se prska. Ako je sauh i dalje lepljiv, skinuti poklopac. Upaliti auto i prskati vakum cilindar. Nakon skidanja poklopca vidljive delove ventila prskati kratko dok je motor hladan, nakon minut ugasiti motor i ne prskati direktno na boju.

UPOZORENJE:

Izuzetno zapaljiv. Držati dalje od izvora toplote jer može da eksplodira. Prskati uz adekvatnu ventilaciju. Vrlo opasan ako se proguta. Ako se to desi popiti 1-2 čaše vode. Ne provocirati povraćanje i odmah zatražiti lekarsku pomoć. Iritira kožu i oči. U slučaju kontakta ispirati vodom 15 min. Držati dalje od dece.

Pozovite