Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » DA650 Dizel anti gel

DA650 Dizel anti gel

DA650 Dizel anti gel

DA650 Dizel anti gel

Karakteristike proizvoda

DA650 ABRO Dizel Anti-Gel

  • Pre upotrebe protresti
  • Eliminiše smrzavanje goriva na temperaturi ispod 0 stepeni
  • Podmazuje i produžava trajanje sistema za ubrizgavanje goriva
  • Pojačava energetsku vrednost gorivu
  • Sprečava stvaranje parafina u gorivu
  • Jedna sadržina dovoljna za 568 litara goriva
  • U ekstremnim uslovima koristiti 2 boce

PART NO: DA-946

32 OZ/946mL 12/CASE

PART NO: DA-650

12 OZ/354mL 12/CASE

UPUTSTVO:

Pre upotrebe dobro protresti. Sadržina jedne boce je dovoljna za 76 l goriva. U ekstremnim uslovima koristiti dve boce.

UPOZORENJE:

Držati dalje od izvora toplote i otvorenog plamena. U slučaju kontakta sa očima, ispirati sa toplom vodom 15 min. Držati dalje od dece!

Pozovite