Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » FS900 Čistač za napajanje gorivom (473 ml)

FS900 Čistač za napajanje gorivom (473 ml)

FS900 Čistač za napajanje gorivom

FS900 Čistač za napajanje gorivom

Karakteristike proizvoda

FS900 ABRO prečistač sistema za napajanje gorivom

  • Uklanja i onemogućava stvaranje štetnih taloga u karburatorima, ubrizgivačima goriva, cilindrima i ventilima
  • Ne šteti katalitičkim konvertorima i senzorima za kiseonik
  • Nasuti čitav sadržaj u gotovo prazan rezervoar
  • Ne dopunjavati dok se ne potroši gorivo u koje je dodato sredstvo
  • Dodati u rezervoar nakon svakih pređenih 4500-5000 km
  • Ne koristiti za dvotaktne ili dizel motore
  • 16 OZ/473mL 12/CASE

UPUTSTVO:

Pre pritiskanja gasa nasuti čitav sadržaj u gotovo prazan rezervoar. Čisti do 75L goriva u putničkim vozilima. Za najbolje rezultate ne dopunjavati dok se ne potroši gas u koji je dodato sredstvo. Dodavati u rezervoar nakon pređenih 4500-5000 km. Ne koristiti za dvotaktne ili dizel motore.

UPOZORENJE:

Zapaljivo! Sadrži destilate petroleja. Držati dalje od izvora toplote, iskri i otvorenog plamena. Ne držati na temperaturi višoj od 49 stepeni. Izbegavati udisanje i isparavanje. Štetno ili fatalno ako se proguta. U tom slučaju ne izazivati povraćanje. Odmah potražiti pomoć lekara. Nadražuje oči i kožu. U slučaju kontakta sa očima ispirati vodom 15 min, a sa kožom oprati vodom i sapunom. Ako nadražaj potraje kontaktirati lekara. Držati van domašaja dece.

Pozovite