Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » GT409 Uljni tretman za menjače (207 ml)

GT409 Uljni tretman za menjače (207 ml)

GT409 Uljni tretman za menjače

GT409 Uljni tretman za menjače

Karakteristike proizvoda

GT409 ABRO uljni tretman za menjače

  • Dopunski tretman koji obezbeđuje bolju pokretljivost menjača
  • Idealan za diferencijale i prenosnike
  • Eliminiše buku i reguliše temperaturu ulja menjača
  • Efikasan protiv korozije
  • 7 OZ/207mL 12/CASE

UPUTSTVO:

Kod menjača sa putničkim automobilima dodati jednu tubu na prisutnu količinu ulja. Za traktorske i kamionske menjače i diferencijale dodati 10% tretmana od ukupne količine ulja u menjaču. Nije za upotrebu na automatskim menjačima.

UPOZORENJE:

Iritira oči i kožu. Posle kontakta temeljno oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju kontakta sa očima, ispirati vodom 15 min. Ako iritacija i dalje postoji, potražiti lekarsku pomoć. Držati van domašaja dece.

Pozovite