Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » OB506 Pojačivač za bezolovni benzin (354 ml)

OB506 Pojačivač za bezolovni benzin (354 ml)

OB506 Pojačivač za bezolovni benzin

OB506 Abro pojačivač za bezolovni benzin

Karakteristike proizvoda

OB506 ABRO pojačivač za bezolovni benzin

 

  • Poboljšava rad motora pojačavanjem delotvornosti oktana
  • Čist talog unutar komore za sagorevanje, sistema za dovod goriva
  • Sprečava korodiranje rezervoara
  • Ujednačava rad i produžava trajanje motora
  • Ne koristiti za dvotaktne i dizel motore
  • 12 OZ/354mL 12/CASE

UPUTSTVO:

Dodati sadržinu u pun rezervoar. Ne koristiti na dvotaktnim motorima.

UPOZORENJE:

Zapaljivo! Sadrži naftne destilate. Ne izlagati toploti, varničenju, otvorenom plamenu. Izbeći udisanje. U slučaju gutanja ne provocirati povraćanje i odmah potražiti pomoć lekara. U slučaju kontakta sa očima i kožom ispirati 15 min. Držati van domašaja dece.

Pozovite