Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » OT511 Tretman za ulje (443 ml)

OT511 Tretman za ulje (443 ml)

OT511 Tretman za ulje

OT511 Abro tretman za ulje

Karakteristike proizvoda

OT511 ABRO tretman za ulje premijum

 

  • Odgovara za sve vrste motornih ulja, uključujući i ulja na sintetičkoj bazi
  • Smanjuje trenje i zamor motora kod starta i visokog broja obrtaja
  • Sprečava da se motorno ulje peni
  • Poboljšava kompresiju i snagu motora
  • Utišava rad ventila i klipova
  • Ovaj tretman ne škodi katalizatorima
  • 15 OZ/443mL 24/CASE

UPUTSTVO:

Pri zameni motornog ulja: Dodati sadržinu jedne limenke (kod većih motora 10% tretmana na ukupnu količinu ulja).

Na postojeće motorno ulje: Dodati sadržinu limenke u upaljen motor, ne prepunjavati. Ovaj tretman ne škodi katalizatorima.

UPOZORENJE:

Sadrži naftne derivate. Izbeći duži kontakt sa kožom i isprati sa vodom i sapunom. U slučaju gutanja ne provocirati povraćanje i odmah zatražiti lekarsku pomoć. U slučaju kontakta sa očima, ispirati vodom 15 min. Držati van domašaja dece.

Pozovite