Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » SG747 Super lepak (3 ml)

SG747 Super lepak (3 ml)

SG747 Super lepak

SG747 Abro super lepak

Karakteristike proizvoda

SG747 ABRO super lepak

 

  • Koristi se na metalu, plastici, drvetu, porculanu, nakitu i skoro svim glatkim površinama
  • Trenutno spaja u roku od 3 sekunde
  • Otporan je na pritisak, udar visoke i niske temperature

AB-747 3gr 1/12

SB-747 3gr 1/12/288

UPUTSTVO:

Pre lepljenja temeljno očistiti i osušiti tretiranu površinu. Upotrebiti suprotnu stranu poklopca kod probijanja vrha tube. Upotrebljavati u umerenim nanosima. Nanositi samo na jednu lepljenu komponentu. Odmah stisnuti lepljene površine i držati 15 sekundi. Višak nanosa očistiti acetonskim sredstvom.

UPOZORENJE:

Izbeći kontakt sa kožom, lepi u sekundi. U slučaju kontakta sa kožom, odstraniti lepak acetonskim sredstvom. Nakon toga oprati vrućom vodom. U slučaju kontakta sa očima ili ustima držati ih otvorenim i ispirati vodom, ne čistiti acetonskim sredstvima i potražiti pomoć lekara. Koristiti u dobro provetrenom prostoru.

Pozovite