Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » SS510 Dim eliminator (354 ml)

SS510 Dim eliminator (354 ml)

SS510 Dim eliminator

SS510 Abro dim eliminator

Karakteristike proizvoda

SS510 ABRO dim eliminator

  • Poboljšava rad motora sa unutrašnjim sagorevanjem
  • Smanjuje količinu ispusnog dima
  • Pojačava viskozitet motornog ulja
  • Utišava rad motora
  • Meša se sa svakom vrstom motornog ulja
  • 12 OZ/354mL 12/CASE

UPUTSTVO:

Sipati sadržaj u upaljen motor. Ne prepunjavati.

UPOZORENJE:

Sadrži destilate petroleja. Izbegavati duži kontakt sa kožom. U slučaju gutanja ne provocirati povraćanje i odmah potražiti pomoć lekara. U slučaju kontakta sa očima, ispirati vodom 15 min. Držati van domašaja dece.

Pozovite