Vatrogasna vozila

NAMENA VOZILA

 

Vozilo je multifunkcionalno, namenjeno za hitne intervencije, za brzo protivpožarno dejstvo i u druge svrhe, pogodno za brzu dostavu na različitim terenima sa mogućnošću kretanja van puteva (sa off-road mogućnostima).

VATROGASNA NADGRADNJA

Nadgradnja: Nadgradnja je izrađena od Al-profila i oplatirana je rebrastim Al limom. Unutrašnji prostor obložen je rebrastim, dekorativnim Al limom. Zadnja i bočne stranice spremišta nadgradnje zatvaraju se bešumnim Al rolo vratima sa potpunom zaštitom od spoljnjih uticaja, sa spoljnim bravljenjem. Unutar spremišta postavljeni su namenski nosači i pregrade za svu predviđenu opremu pumpu i instalaciju.

Agregatna vatrogasna pumpa visokog pritiska: Agregatna vatrogasna pumpa visokog pritiska, kapaciteta 42 l/min pri 100 bar,  smeštena je centralno, u zadnjem delu nadgradnje, na kliznom nosaču, koji omogućava da se pumpa izvuče iz spremišta, čime je olakšano rukovanje i održavanje agregata. Na pumpi je ugrađen mešač vode i pene kojim se ručno može podešavati procenat mešanja penila od 0 do 6%.

 • Karakteristike agregatne pumpe:
 • Benzinski ili dizel agregat sa električnim startovanjem
 • pritisak 100 bar
 • protok 42 l/min
 • vitlo sa 60m creva visokog pritiska
 • pištolj-mlaznica za visoki pritisak sa dodatkom za penu

Rezervoar za vodu: Rezervoar za vodu kapaciteta min 250 l izrađen je od kvalitetne plastične mase, dimenzija prilagođenih obliku nadgradnje vozila. Rezervoar je opremljen priključkom „D“ za punjenje vode, revizionim otvorom i meračem nivoa. Pored rezervoara za vodu smešten je kanister za 20 l penila.

Svetlosno zvučna signalizacija: Na krovu kabine postavljena je integralna svetlosno zvučna signalizacija sa rotirajućim svetiljkama. Prostor za opremu i pumpu osvetljen je lampama koje se ručno uključuju. Zvučna signalizacija sastoji se od zavijajuće sirene i razglasa, sa komandama u kabini vozila. Na prednjem desnom delu vozila postavljen je radni far. U vozilu je izvršena priprema za ugradnju radio i komunikacijske opreme.

Boja vozila i natpisi na vozilu:  Vozilo se isporučuje u boji prema specifikaciji kupca. Logo i natpisi na vozilu prema instrukciji kupca. 

OSTALA OPREMA:

 • Ručni aparat za gašenje požara tipa S6                                               
 • Ručni aparat za gašenje požara tipa CO                                                   
 • Prelazna spojka B/C                                                                                 
 • Prelazna spojka C/D                                                                                
 • Potisno crevo sa kovanim spojkama tip „D“ L=15m                                     
 • Hidrantski nastavak B/2C                                                                          
 • Ključ za hidrantski nastavak sa četvrtkom                                                  
 • Ključ ABC                                                                                               
 • Elektroagregat BENZIN ili DIZEL sa monofaznom utičnicom                          

BENZIN
kVA max.: 2.2
kVA cont.: 2
Amps cont.: 9A @ 1~230V

DIZEL
kVA max.: 2.6
kVA cont.: 2.3
Amps cont.: 10A @ 1~230V