Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » BP675 Sprej za zaštitu akumulatora (142 g)

BP675 Sprej za zaštitu akumulatora (142 g)

BP675 Sprej za zaštitu akumulatora

BP675 Sprej za zaštitu akumulatora

Karakteristike proizvoda

BP675 ABRO sprej za zaštitu akumulatora

  • Pruža zaštitnu barijeru koja sprečava korodiranje akumulatora i kablovskih spojnica,
  • Obezbeđuje maksimalne rezultate,
  • Produžuje vek trajanja akumulatora,
  • Sprečava otežano startovanje.

UPUTSTVO:

Prvo očistiti delove na koje se nanosi sprej. Promućkati bocu pre upotrebe. Sprej držati na udaljenosti od oko 25-30cm od površine na koju se nanosi i naneti dva tanka sloja.

UPOZORENJE:

Držati dalje od dece. Boca pod pritiskom. Držati daleko od izvora toplote, iskri, otvorenog plamena, temperature veće od 49 stepeni zbog mogućnosti eksplozije. Paziti da boca ne dođe u kontakt sa kablovima, el.žicama ili drugim elek.komponentama. Boca provodi struju i može uzrokovati električnu iskru. Koristiti u dobro provetrenom prostoru. Izbegavati udisanje spreja.

Kontakt sa kožom: Vodom i sapunom oprati izloženo područje.

Kontakt sa očima: Ispirati vodom 15 min. zatražiti lekarsku pomoć ako iritacija ne prestane.

U slučaju gutanja: Popiti veliku količinu vode i zatražiti lekarsku pomoć.

Udisanje: Izaći na svež vazduh i zatražiti lekarsku pomoć.

Pozovite