Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » ECU dijagnostika KTS

ECU dijagnostika KTS

ECU dijagnostika KTS

BOSCH nudi na tržištu ECU dijagnostike dijagnostičku jedinicu koja može biti korišćena isključivo za kontrolu klasičnih OBD funkcija. Međutim, novi KTS asortiman nudi najrazličitije funkcije. Kao čisto ECU dijagnostički tester, sa multimetrom i sa 2-kanalnim osciloskopom i sve to u kombinaciji sa ESI [tronic] informacionim sistemom.

Karakteristike proizvoda

BOSCH ECU DIJAGNOSTIKA

BOSCH nudi na tržištu ECU dijagnostike dijagnostičku jedinicu koja može biti korišćena isključivo za kontrolu klasičnih OBD funkcija. Međutim, novi KTS asortiman nudi najrazličitije funkcije. Kao čisto ECU dijagnostički tester, sa multimetrom i sa 2-kanalnim osciloskopom i sve to u kombinaciji sa ESI [tronic] informacionim sistemom.

KTS i DCU 2016.

Karakteristike nove KTS generacije
– Kompatibilan sa ESI 2.0, kao i sadašnje KTS generacije
(počevši od update-a 2016/2)
– Bluetooth (klasa 1) visokih performansi, bežična veza sa računarom
– USB 2.0 žična veza sa računarom
– Podržava “Easy connect” i ostale Bosch adaptere za specifična vozila
– Poboljšana tehnologija merenja kao podrška dijagnostici i popravci vozila
– Integracija novih interfejsa vozila osigurava upotrebu za buduće modele
vozila
– Buduća poboljšanja:
KTS560/590 će moći da radi i sa ESI[tronic] online ESI 3.0 (aplikacija za
ECU dijagnostiku će raditi na KTS-u)

Poboljšanja ECU dijagnostike:

– Uključen je novi interfejs budućih modela vozila zasnovan na Ethernet-u *):
– DoIP = Dijagnostika preko IP adrese (IP = internet protokol)
– prvi proizvod na tržištu rezervnih delova sa ovom karakteristikom
– Moguća paralelna ili istovremena dijagnostika *): brza istovremena komunikacija
sa različitim upravljačkim jedinicama putem različitih kanala komunikacije
– podržava specijalne zahteve za dijagnostičku platformu prve ugradnje
– potpuna podrška za Euro 5 „Pass-through“ programiranje za sve trenutne i
buduće proizvode i tehnologije (npr. Ford i Volvo su dodatno podržani)
– brži pregled sistema vozila
– brže čitanje trenutnih vrednosti i specijalne funkcije *)
– Prikaz statusa komunikacije preko LED ekrana na kućištu uređaja
– Zaštita protiv prašine i vode, unapređena do IP53
*) poboljšanja je potrebno implementirati u ESI[tronic] 2.0

Karakteristike tehnike merenja:
– Merenje svih izvršnih elemenata i senzora u vozilu
– Multimetarsko merenje tokom navođenog rešavanja problema sa automatskim prenosom izmerenih vrednosti
Poboljšanja tehnike merenja:
– KTS 590:
‒ Dva kanala osciloskopa su međusobno nezavisni
‒ Povećana brzina uzorkovanja: 10MS/s  20 MS/s
– KTS 560 i KTS 590:
‒ Frekventni opseg merenja multimetra (digitalni voltmetar) je povećan sa 50 kHz
– 100 kHz

Pozovite