Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » ES509 Dvokomponentni lepak za metal (57 g)

ES509 Dvokomponentni lepak za metal (57 g)

ES509 Dvokomponentni lepak za metal

ES509 Dvokomponentni lepak za metal

Karakteristike proizvoda

ES509 ABRO dvokomponentni lepak za metal

  • Koristi se za lepljenje svih vrsta metalnih površina uključujući gvožđe, mesing, čelik i bakar
  • Primenjuje se u industriji, na automobilima za popravke rezervoara, sistema za izduvne gasove, polomljena kućišta, kao i u domaćinstvu
  • Lepak je otporan na benzin, antifriz i ostale rastvore
  • 57gr 1/12

UPUTSTVO:

Površina koja se lepi mora biti čista i suva, da ne sadrži ostatke ulja ili voska. Odstranite poklopac i skinite zaštitnu foliju. Istisnite jednaku količinu lepka iz obe tube i mešajte dok ne dobijete homogenu smesu jednake  boje. Smesa se mora upotrebiti u roku od 4 min. Nanesite tanak sloj lepka na površine, koju lepite i koja je lepljena. Smesa će postati topla kada se nanese. Nije potrebno vršiti veći pritisak na površinu koja se lepi – samo lagano pritisnite dok se materijali ne sastave.

UPOZORENJE:

Sadrži epoksi smole. Ne gutati. U slučaju gutanja ne provocirati povraćanje i odmah potražiti pomoć lekara. Iritira kožu i oči. Uslučaju dodira sa kožom oprati sapunom i vodom. U slučaju dodira sa očlima ispirati vodom 15 min. Ukoliko i dalje budete imali problem sa iritacijom, pozovite doktora. Držati van domašaja dece.

Pozovite