Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » RV495 Lepak za retrovizore (6 ml)

RV495 Lepak za retrovizore (6 ml)

RV495 Lepak za retrovizore

RV495 Abro lepak za retrovizore

Karakteristike proizvoda

RV495 ABRO lepak za retrovizore

Jak dvokomponentni lepak za retrovizore, leptir stakla i ostale delove. Brzo se suši i lak je za upotrebu.

UPUTSTVO:

Pre skidanja utvrditi tačan položaj nosača retrovizora. Očistiti unutrašnjost nosača. Sa epruvete otkloniti kartonski omotač. Stisnuti epruvetu, tako da pukne unutrašnji osigurač i natopi se sunđer na vrhu. Natopljenim sunđerom namazati mesto na unutrašnjosti nosača retrovizora, a zatim sačekati 1-2 min. dok se masa ne osuši. Otkinuti vrh na plastičnoj kesici i istisnuti jednu kapljicu na već nanesenu masu. Ne razmazivati. Prisloniti staklo na nosač i stiskati čvrsto 1-2 min dok smesa ne počne da se suši. Sačekati 10 min. pa montirati.

UPOZORENJE:

Izbeći udisanje. Koristiti u dobro provetrenom prostoru. Iritira oči i kožu. Nakon upotrebe kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju kontakta sa očima ispirati vodom, a ako iritacija i dalje postoji potražiti pomoć lekara. Držati van domašaja dece.

Pozovite