Skip to content
Centar S Beograd » Katalog proizvoda » U60 Zaštitni kobit sprej (461 g)

U60 Zaštitni kobit sprej (461 g)

U60 Zaštitni kobit sprej

U60 Abro zaštitni kobit sprej

Karakteristike proizvoda

U60 ABRO zaštitni kobit sprej

Koristi se na svim nelakiranim delovima automobila. Snažno i dugotrajno zaštitno sredstvo na bazi bitumena. Štiti od nastanka korozije, vlage i drugih štetnih spojašnjih uticaja. Može se koristiti i kao izolator od buke i vibracija koje nastaju u toku vožnje. Posle nanošenja formira se dugotrajna, hrapava obloga. Ne prekrivati bojom.

UPUTSTVO:

Nanositi na sobnoj temperaturi u dobro provetrenom prostoru. Ukloniti sve vidove prljavštine i ostataka sa površine koju tretiramo, a zatim temeljno osušiti. Zaštititi okolne površine. Dobro protresite pre upotrebe /2 min/. Posle svakih 20 sekundi upotrebe opet protresti. Držati limenku u uspravnom položaju, udaljenu oko 30 cm, od mesta na koje nanosimo. Obrisati višak. Posle upotrebe očistiti diznu na vrhu, tako što okrenete limenku i prskate do pojave vazduha na površini dizne. Upotrebljavanu limenku posle upotrebe baciti u smeće. Ne spaljivati.

UPOZORENJE:

Sadržaj pod pritiskom. Ne izlagati radnoj temperaturi motora i izduvnog sistema. Izbeći udisanje. Izbeći kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa očima ispirati 15 min i odmah zatražiti lekarsku pomoć. Nakon kontakta sa kožom, oprati sapunom i vodom. Držati van domašaja dece.

Pozovite